Uvjeti Prodaje

Uvjeti Prodaje

Preambula

Uvjetima prodaje uređuju se odnosi između Kupca i obrta Aloha Media obrt za internetske portale (dalje u tekstu: „Prodavatelj“) vezano uz valjanost ugovornog odnosa prema Kupcu, oglašavanje, uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, dostave, pravo na raskid ugovora i povrat robe i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem internet trgovine objavljene na internet stranici Prodavatelja: https://www.ImmortelleShop.com

Na Uvjete prodaje primjenjuju se važeći Zakon o zaštiti potrošača, važeći Zakon o elektroničkoj trgovini, važeći Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.


Valjanost Uvjeta prodaje

Uvjeti prodaje primjenjuju se između Kupca i obrta Aloha Media obrt za internetske portale (dalje u tekstu: “Prodavatelj“), vezano uz naručivanje proizvoda od strane Kupca putem internet trgovine objavljene na internet stranici Prodavatelja (dalje u tekstu: „ImmortelleShop.com“).

Kupac je svaka fizička osoba koja je posjetitelj
ImmortelleShop.com i koja Prodavatelju preda narudžbu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda prodavatelja, te odabere minimalno jedan proizvod, stavi ga u košaricu, plati kreditnom karticom, virmanom ili internet bankarstvom. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. 

Za pravne osobe primjenjuje se važeći Zakon o obveznim odnosima.

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti prodaje sastavni su dio ugovora.


Nevaljanost drugih ugovornih uvjeta

Ovi Uvjeti prodaje primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između Prodavatelja i Kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između Prodavatelja i Kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, koji odstupaju od ovih Uvjeta prodaje. U slučaju nesuglasja između ovih Uvjeta prodaje i svih drugih sporazuma Prodavatelja i Kupca, ovi Uvjeti prodaje će imati prevladavajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.


Valjanost odnosa prema potrošačima

Ovi Uvjeti prodaje primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju Potrošačem.


Valjanost odnosa prema stranim državljanima

Ovi Uvjeti prodaje primjenjuju se i na fizičke osobe, koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju Kupca, i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskoga jezika na kojem su ovi Uvjeti prodaje sastavljeni.

Ovi Uvjeti prodaje primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.


Oglašavanje

Objave Prodavatelja predstavljaju prikaz osnovnih Uvjeta prodaje, osim ako Prodavatelj nije izričito naveo drugačije.

Opisi
, specifikacije, i fotografije proizvoda su dobiveni u prostorijama Prodavatelja.

U svrhu oglašavanja pojedinih proizvoda, Prodavatelj koristi uslugu Google Adwords remarketinga. To je usluga koju pruža Google za ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja kroz Google Search, te Google Display mrežu kupaca koji su već posjetili
ImmortelleShop.com. Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama – oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.

Putem
ImmortelleShop.com Kupcu je omogućena kupnja dijela asortimana proizvoda iz ponude Prodavatelja.

Prodavatelj sve materijale, videe, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi Kupcu olakšali odabir prilikom kupovine.

Ukoliko zbog greške ili previda cijena objavljena na ImmortelleShop.com nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu. Također u tom slučaju Prodavatelj zadržava pravo da Kupca informira o promjeni ili ispravnosti cijene te da Kupcu pruži priliku da potvrdi ili otkaže svoju narudžbu. Ukoliko traženi proizvod nije dobavljiv Prodavatelj će u najkraćem roku obavijestiti Kupca o točnom roku isporuke ili će Prodavatelj Kupcu vratiti uplaćeni iznos.


Naručivanje proizvoda

Kupac može iz dijela asortimana Prodavatelja, objavljenog na ImmortelleShop.com izabrati proizvod ili grupu proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran i to klikom na gumb “Dodaj u košaricu” te isti na taj način dodati svojoj košarici. Proizvode se naručivaju bez registracije kupca.

Klikom na gumb “Naplati” Kupac daje neopozivu ponudu Prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda. Prije zaključivanja kupovine Kupac može samostalno promijeniti stanje proizvoda ili dodavati još proizvoda u košaricu.

Kupnja ne može biti realizirana ukoliko Kupac nije potvrdio svoje slaganje s Uvjetima prodaje.

Kupnja je valjana samo ako je narudžba uredno ispunjena i zaključena putem
ImmortelleShop.com. To vrijedi i za dodatne zahtjeve, uvjete ili upute Kupca, koji mogu biti u vezi s kupljenim sadržajem.

U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod
prodavatelj će pismeno ili telefonski obavijestiti Kupca o tome čim to bude moguće. U slučaju obavijesti da je naručeni proizvod dostupan u produljenom roku, Kupac ima mogućnost ostati pri narudžbi, uz novi, tako naznačeni rok isporuke, ili pak otkazati narudžbu. U slučaju da Prodavatelj obavijesti Kupca da proizvod uopće ne može isporučiti, ugovor se raskida već samom takvom obaviješću i narudžba se otkazuje, te se neautorizirane transakcije kreditnih ili debitnih kartica otkazuju odmah, a povrat uplaćenih sredstava, ukoliko ih je bilo, Prodavatelj će Kupcu vratiti uplaćeni iznos.

Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove).

Narudžba kupca se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Nakon potvrđivanja narudžbe Kupca od strane Prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između Kupca i Prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.


Promo kod s popustom

Ova Internet trgovina može izdavati promo kodove za popust. Ukoliko je aktivan, promo kod za popust donosi različite pogodnosti prilikom kupnje putem Internet trgovine i može biti vremenski ograničen. Aktivni promo kod za popust objavljuje se na naslovnoj stranici, stranici proizvoda, newsletteru ili u drugim medijima. Promo kod se obračunava na sav asortiman. Uporaba promo koda za popust: aktivan promo kod upisuje se u internet košarice. Promo kodovi se međusobno ne zbrajaju.


Općenito o načinu plaćanja

Sve navedene cijene na ImmortelleShop.com istaknute su u Eurima (EUR), osim ako nije drugačije izričito navedeno. Cijene ne uključuju porez na dodanu vrijednost jer Aloha Media obrt nije u sustavu PDV-a. Cijene proizvoda ne uključuju troškove dostave.

Internet trgovina ImmortelleShop.com omogućuje korisnicima plaćanje i kupnju putem kreditne ili debitne kartice, virmanom, uplatom u pošti, FINI, internet bankarstvom ili uplatom u banci te Paypal-om u skladu s uvjetima koji su navedeni u ovim Općim uvjetima.

Kupac je suglasan da Prodavatelj, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može zatražiti dodatne dokaze o valjanosti takvog načina plaćanja, a u slučaju da takvi dokazi ne budu podneseni ima pravo obustaviti transakciju i otkazati narudžbu.

Kupac potvrđuje i suglasan je da njegov pružatelj usluga platnog prometa, u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja Kupaca prema Prodavatelju, može teretiti Kupca transakcijskim troškovima koji nisu poznati Prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.

U slučaju da Kupac robu namjerava uplatiti na žiro račun Prodavatelja (virmanom, e-bankingom, u pošti, banci i sl.) potrebno je izabrati opciju plaćanja “
Direct Bank Transferna košarici ImmortelleShop.com. Rok za uplatu Kupca je 3 dana, nakon tog roka Prodavatelj ne garantira dobavljivost naručenih artikala. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa Prodavatelj će obavijestiti Kupca o točnom roku isporuke ili će Prodavatelj Kupcu vratiti uplaćeni iznos.


Plaćanje kreditnim ili debitnim karticama

Plaćanje kreditnim ili debitnim karticama vrši se kroz virtualni POS sustav Web Secure Payment Gateway pod nazivom “WSpay” zaštićenog Secure Socket Layer (SSL) protokolom. Putem ImmortelleShop.com plaćanje je moguće kreditnim i/ili debitnim karticama: American Express, MasterCard, Maestro, Diners i Visa. Prilikom plaćanja proizvoda kreditnim ili debitnim karticama Kupca, istog će pružatelj platnih usluga teretiti za iznos Narudžbe.

Po zadavanju konkretnog naloga za izvršenje plaćanja po kreditnoj ili debitnoj kartici Kupca, Kupac se odriče svakog prava raskida, otkaza i/ili izmjene izvršenja konkretnog naloga za plaćanje. Ovakvo odricanje odnosni se samo na neopozivost platne transakcije i ne utječe na prava Kupca vezano uz raskid ugovora. U tom smislu Kupac je odgovoran za sve troškove i štete koje u tom pogledu mogu nastati Prodavatelju.

Kupac je odgovoran osigurati da pružatelju usluga platnog prometa kreditnih ili debitnih kartica omogući dovoljnu količinu novca za izvršenje plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih primjenjivih troškova. Ovaj odnos je reguliran pravilima između pružatelja platnih usluga i Kupca da se pravo na isplatu koristi od strane kreditne ili debitne kartice, te da Kupac putem narudžbe dostavlja potpune i točne podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici. U protivnom Kupac je odgovoran za svu štetu i troškove koji su nastali ili mogu nastati Prodavatelju u odnosu na povredu ove obveze Kupca.

 

Dostava i rokovi isporuke 

 

Prodavatelj je dužan dostaviti naručenu robu na adresu koju je Kupac naveo u Narudžbi Kupca poslane putem ImmortelleShop.com.

Prodavatelj je odgovoran za pravovremeno i uredno otpremanje robe iz svojih poslovnih jedinica i isporuke dostavljača, ali nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih brodarskim uslugama, višu silu, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju dostavne službe.

Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća, na adresi koju je Kupac naznačio, zbog toga što se Kupac u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo Kupac.

Kupac je dužan bez odlaganja preuzetu robu pregledati po vanjskoj ambalaži prilikom preuzimanja od dostavne službe, te obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostacima robe.

Prodavatelj može, u slučaju uočenih problema s izvršavanjem obveze plaćanja Kupca, otpremu robe po vlastitom nahođenju otkazati ili odgoditi do potpunog izvršenja obveza plaćanja od strane Kupca.

Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove).

Na stranicama dostavnih službi možete pratiti svoj paket. Po unosu broja paketa prikazati će se detalji dostave – uključujući i informaciju očekivanog vremena isporuke, kao i posljednji status nakon otpreme paketa. 

Garancija, jamstvo i nedostaci

Sva roba na ImmortelleShop.com ne dolazi sa gamstvo ili garancijom.

Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda u skladu s odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima i Direktivama EU o zaštiti potrošača.

Ako je Kupac uredno obavijestio Prodavatelja o materijalnim nedostacima (vidljivim), Prodavatelj prema Kupcu unutar zakonski propisanih rokova ima obvezu slijedeće: (I) uklanjanje nedostatka, (II) zamjena robe drugom robom bez nedostatka, (III) smanjiti kupoprodajnu cijenu, (IV) omogućiti raskid ugovora.

Kupac mora obavijestiti Prodavatelja o nedostatku zajedno s točnim opisom istog u zakonskom roku. Kupac je obavezan omogućiti nam slike proizvoda.

Ukoliko pošiljku s proizvodom za kojeg je utvrđen materijalni nedostatak Kupac želi vratiti na trošak
kupca, to može na način da se prethodno dogovori s Prodavateljem orders@immortelleshop.com.

Stranke isključuju odgovornost Prodavatelja za bilo kakvu daljnju štetu na osobama i stvarima, različitima od kupljenog proizvoda, ako je takva šteta prouzročena namjerom ili nepažnjom Kupca ili osoba za koje on odgovara, pa čak i u slučaju ako kupljeni proizvod ima nedostataka.


Pravo odustajanja od kupnje i povrat robe

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora: Potrošač nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača: predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Ako je proizvod oštećen nakon preuzimanja, kupac mora odma kontaktirati prodavatelja sa slikama oštećenog proizvoda na email adresi: orders@immortelleshop.com i mora u roku 14 dana vratiti robu u originalnom pakiranju.

Prodavatelj se obvezuje Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od 14 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora. Povrat plaćenog izvršit će se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena Kupcu bude vraćena.

Kupac, tj. potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s važećim Zakonom o zaštiti potrošača.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovih Uvjeta prodaje. To znači, Prodavatelj izvršava povrat uplaćenih sredstava služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se Kupac koristio prilikom plaćanja, a Kupac izvršava povrat kupljene robe bez odgađanja.

Kupac nema pravo na raskid ugovora u slučajevima propisanim važećim Zakonom o zaštiti potrošača, a osobito ako je:
– ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu;
– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima


Ostalo

Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Uvjeta prodaje će biti pohranjen u elektronskom obliku Prodavateljevog sustava, te Kupac može pristupiti njima putem službi Prodavatelja. Potvrdom prihvaćanja ovih Uvjeta prodaje Kupac daje suglasnost na prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, i sl.). 

Kupac svoje zahtjeve, reklamacije, prigovore, izjave, kao i eventualne pohvale može dostaviti Prodavatelju putem elektroničke pošte:
orders@immortelleshop.com. Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se sukladno važećim Direktivama EU o pravima potrošača, Zakonom o zašiti potrošača i važećim Zakonom o obaveznim odnosima. Proizvode koje je Kupac pokušao popraviti ili prepraviti i proizvode koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće reklamirati.

Kupac prihvaćanjem ovih Uvjeta prodaje potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Uvjeta prodaje, koje omogućuje korištenje sustava
ImmortelleShop.com.

Za ugovore sklopljene na temelju ovih Uvjeta prodaje primjenjuje se mjerodavno pravo prema sjedištu Prodavatelja. Primjena UN-ove Konvencije o međunarodnoj prodaji robe je isključena.

Kupac potvrđuje da je svjestan da su važeći Uvjeti prodaje podložni stalnim promjenama i poboljšanjima, tako da za sve buduće kupnje sam preuzima odgovornost da bude upoznat s aktualnim općim uvjetima koji se primjenjuju na
ImmortelleShop.com

Promjene ovih Uvjeta prodaje kao i odredbe ugovora sklopljenih na temelju ovih Općih uvjeta moguće su isključivo na temelju pisanog sporazuma ugovornih strana. Usmeni ugovori i/ili sporazumi nisu dopušteni.

Akcije se međusobno ne zbrajaju.


Rješavanje sporova

Sukladno Uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, uvedena je obveza trgovcima koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice.

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore i Sudu časti Hrvatske obrtničke komore. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Š
ibeniku.

U
Kninu, Ožujak 2022.